ZINĪBU DIENA 2020

Zinību dienas svinīgā norise 1.septembrī plkst. 12.00 Radošajā sētā.

Audzēkņiem, kuri šogad uzsāk mācības Talsu Mūzikas skolas 1.klasē, pulcēšanās 11.45 Amendas zālē (Mūzikas skolā 2.stāvā) kopīgai aiziešanai uz norises vietu.

2.-8.(9.)klases audzēkņiem tikšanās ar skolotājiem skolas telpās netiek paredzēta. Individuālas sarunas, stundu sarakstu noformēšana u.c. jautājumi kārtojami Radošajā sētā pēc svinīgā pasākuma vai attālināti (pa telefonu, caur e-klasi….).