Kontakti

TĀLRUŅI Kontaktinformācija, rekvizīti
Direktors – 26542322

Direktora vietniece mācību darbā – 26346146

Lietvede – 63291704

Dežurants – 63222610

Talsu Mūzikas skola

Reģ.Nr.4176902085Adrese: Lielā iela 19/21,

Talsos,Talsu novadā,LV-3201

E – pasts: muzikasskola@talsi.lv

REKVIZĪTI NORĒĶINU KONTI MĀCĪBU MAKSĀM
Talsu novada Izglītības pārvalde

Kareivju iela 7,Talsos,Talsu novadā, LV-3201Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000011997

SEB banka, Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV91UNLA0028700130053

Talsu novada Izglītības pārvalde

Kareivju iela 7,Talsos,Talsu novadā, LV-3201

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000011997

SEB banka, Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV91UNLA0028700130053

Norādīt: Talsu Mūzikas skolas līdzfinansējuma maksa

Audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, mēnesis