Darba plāns

AKTUĀLAIS SEMESTRA NOSLĒGUMA PLĀNS:: pēdējie labojumi 12.05.2020.

 

DB_2020.PAVASARIS_apstiprinats_ped_sede_13.01.redig Darba plānā iespējamas izmaiņas!

ATCELTIE NOTIKUMI sakarā ar ārkārtas situāciju Valstī

Mācību koncerts (ar CD) pūšaminstr. Spēlē (23.03. un  24.03)

Genocīda upuru piemiņas dienas koncerts (25.03.)

Skolas audzēkņu koncerts “Aprīļa pilieni” (01.04.)

XI Kurzemes un Zemgales pūšaminstr. un sitamintr. ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’” (08.04.)

 

NOTIKUMI, KAS TIKS PĀRCELTI sakarā ar ārkārtas situāciju Valstī

* norises laiks tiks precizēts

Mācību koncerts kolektīvajā muzicēšanā pūšaminstr., sitaminstr. audzēkņiem no 26.03. uz ______

BEGŠANAS EKS: Tests mūzikas lit. no 27.03. uz _______

Tehniskā iesk. akordeona spēlē no 27.03. uz _______

Mācību koncerts kolekt.muzic. (stīgu instr.) no 06.04 uz ______

Mācību koncerts kolekt.muzic. 2.-8.klav. kl. no 15.04. uz _______

Atklātais māc.konc.kolekt. muzic. Kora un Akordeona klasēm no 22.04. uz ______

Skolas prezentācijas koncerts bērnudārziem no 28.04. uz ______