Skolas vadība

Skolas direktors – Raitis Rērihs

Direktora vietniece – Līva Lediņa

Metodisko komisiju vadītāji:

  • Klavierspēlē Dace Zaure
  • Stīgu instrumentu spēlē Anda Kostanda
  • Akordeona spēlē Agrita Priedniece
  • Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē Artis Balmanis
  • Kora klasē Agrita Priedniece
  • Teorētisko priekšmetu apguvē Inta Udodova