Talsu Mūzikas skolas salidojums

Talsu Mūzikas skola aicina absolventus un skolotājus uz skolas 60 gadu jubilejas salidojumu 2015. gada 5. jūnijā

  • 16.00 – 22.00  reģistrēšanās
  • no 16.00 skolas telpu un izstādes aplūkošana
  • 19.00 jubilejas svinīgais pasākums Talsu tautas nama zālē
  • 20.30 saviesīgā daļa Radošajā sētā (līdzi jāņem groziņš)

Pieteikšanās un dalības maksa līdz 25. maijam elektroniski, aizpildot reģistrācijas anketu vai pasākuma dienā.

piet_bt

Dalības maksa 10 eiro:

  • samaksāt līdz 25.maijam var internetā,
  • katru darbadienu skolā pie kasieres
  • pasākuma dienā pie reģistratora

Rekvizīti

Talsu novada Izglītības pārvalde

Kareivju iela 7, Talsos, Talsu novadā LV3201

Reģ.Nr. LV90000011997

SEB banka

Kods UNLALV2X

Konts LV91UNLA0028700130053

Mērķis – Dalības maksa Talsu Mūzikas skolas salidojumam

 

Info: Tālrunis uzziņām: 63291704, 26542322