2018.-2019.

TALANTS LATVIJAI

 

 

Pūš pa dviņ` 2019

 

 

Tas ir tikai sākums

“Spēlēsim klavieres”

Š.g. 5.aprīlī Tautas nama lielajā zālē notika neierasts klavierspēles koncerts. Uzstājās audzēkņi, kuru specialitāte nav klavierspēle, bet ikdienas darbs ir pietiekoši labs, lai kāptu uz skatuves un muzicētu. Klavierspēles prasmi rādīja 1.kora klases un 1.-2. vispārējo klavieru klašu audzēkņi. Kopā 40.

Šāds pasākums mūsu skolā notika pirmo reizi un ceram, ka tas pāraugs par tradīciju,  kura ikgadu pulcēs jaunos mūziķus un viņu ģimenes .

Paldies Paulai Martai Pavlovičai, Martai Balandinai un Madarai Balandinai par muzikāliem sveicieniem.

Paldies Luīzei Aleksandrai Bērziņai un Andrim Markam Pauram par atraktīvu koncerta vadīšanu.

Paldies pedagogiem Gitai Amoliņai, Dacei Zaurei, Ilzei Vaicei, Gunitai Pauliņai, Maijai Lagzdiņai, Daigai Rūtenbergai, Inārai Pirvicai, Brigitai Dravniecei, Intai Udodovai, Sandrai Kārkliņai un Valentīnai Andronovai par izaicinājuma atbalstīšanu un audzēkņu sagatavošanu.

 

Aprīļa pilieni 2019.

 

Vēstules uz bērza tāss

 

Lai skan akordeons!

 

 

 

 

 

 

TALANTS LATVIJAI

 

 

 

 

Mēs savai tēvzemei – Latvijai

 

 

 

ZINĪBU DIENA

 

JAUNO AUDZĒKŅU VECĀKIEM

Jauno audzēkņu vecāku sapulce 30. augustā plkst. 18:00 Talsu Mūzikas skolas kamerzālē.