Mūzikas skolas salidojums

Talsu Mūzikas skola aicina absolventus un skolotājus uz skolas

60 gadu jubilejas salidojumu 2015. gada 5. jūnijā.

Salidojuma programma:

·       16.00 – 22.00  reģistrēšanās

·        no 16.00 skolas telpu un izstādes aplūkošana

·       19.00 jubilejas svinīgais pasākums Talsu tautas nama zālē

·       20.30 saviesīgā daļa Radošajā sētā (līdzi jāņem groziņš)

Lasīt vairāk