ZINĪBU DIENA 2020

ZINĪBU DIENA 2020

Zinību dienas svinīgā norise 1.septembrī plkst. 12.00 Radošajā sētā. Audzēkņiem, kuri šogad uzsāk mācības Talsu Mūzikas skolas 1.klasē, pulcēšanās 11.45 Amendas zālē (Mūzikas skolā 2.stāvā) kopīgai aiziešanai uz norises vietu. 2.-8.(9.)klases audzēkņiem tikšanās ar skolotājiem skolas telpās netiek paredzēta. Individuālas sarunas, stundu sarakstu noformēšana u.c. jautājumi kārtojami Radošajā sētā pēc svinīgā pasākuma vai attālināti (pa…

ATVĒRTO DURVJU DIENAS

ATVĒRTO DURVJU DIENAS

Aicinām 2020.gada 26.augustā un 27.augustā uz tikšanos! Interesentiem būs iespēja satikt skolotājus, izvēlēties savām interesēm un personības specifikācijām piemērotāko mūzikas instrumentu, klātienē aizpildīt pieteikuma veidlapu, apskatīt skolas telpas u.t.t. Saziņai: 26346146

SĀKAS UZŅEMŠANA TALSU MŪZIKAS SKOLĀ

SĀKAS UZŅEMŠANA TALSU MŪZIKAS SKOLĀ

  No 2020.gada 15.maija sākam apkopot pieteikumus mācībām Talsu Mūzikas skolā. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, pieteikumi audzēkņu uzņemšanai 2020./2021.mācību gadam iesūtāmi elektroniski uz muzikasskola@talsi.lv Pieteikuma veidlapu u.c. saistošo informāciju meklēt sadaļā “UZŅEMŠANA 2020”: http://www.talsumuzikasskola.lv/uznemsana/ Sīkākai informācijai zvanīt 26346146