No 2021. gada 10. maija sākas 7 līdz 9 (10) gadus vecu audzēkņu uzņemšana mācībām Talsu Mūzikas skolā.

Sakarā ar ārkārtas situāciju, pieteikuma veidlapas tiek pieņemtas elektroniski e-pastā muzikasskola@talsi.lv

Kādās programmās notiks uzņemšana 2021./2022.mācību gadā?
Talsu Mūzikas skola ir akreditēta līdz 2024.gadam un īsteno šādas licencētas programmas:
 • Pūšaminstrumentu spēlē (flauta, klarnete, saksofons, trompete, trombons, eifonijs, tuba);
 • Taustiņinstrumentu spēlē (klavieres, akordeons);
 • Stīgu instrumentu spēlē (vijole, čells);
 • Vokālajā mūzikā (kora klase);
 • Sitaminstrumentu spēlē.
Iestājpārbaudījumi

Uzmanību! Skarā ar ārkārtas situāciju informācija par iestājpārbaudījumiem tiks precizēta.
Ierasti tie tiek plānoti maija/jūnija mēnešos.
Talsu Mūzikas skolas iestājpārbaudījumi:

 • Nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu
 • Atkārtot 3-4 pedagoga uzdotus vingrinājumus (izdziedot ar balsi un izplaukšķinot ar plaukstām ritmu)
Nepieciešamie dokumenti

Iesniedzot kopijas, jāuzrāda oriģināls!

 • Iesniegums
 • Medicīnas izziņa
 • Dzimšanas apliecība
 • Deklarētās dzīvesvietas izziņa
 • Pase (vecākam)
 • Foto 3×4