No 2022. gada 16. maija sākas

(1) 5-8 gadus vecu bērnu uzņemšana vispārējās muzikālās attīstības veicināšanas interešu izglītības programmā MUZIKĀLĀ DARBNĪCA (sagatavošanas klase);

(2)7 līdz 9 (10) gadus vecu audzēkņu uzņemšana mācībām Talsu Mūzikas skolas profesionālās ievirzes programmās.

Kādās programmās notiks uzņemšana 2022./2023.mācību gadā?
Talsu Mūzikas skola ir akreditēta līdz 2024.gadam un īsteno šādas licencētas programmas:
 • Pūšaminstrumentu spēlē (flauta, klarnete, saksofons, trompete, trombons, eifonijs, mežrags, tuba);
 • Taustiņinstrumentu spēlē (klavieres, akordeons);
 • Stīgu instrumentu spēlē (vijole, čells);
 • Vokālajā mūzikā (kora klase);
 • Sitaminstrumentu spēlē.
Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi no 16.-20.maijam Talsu Mūzikas skolā.

Talsu Mūzikas skolas iestājpārbaudījumi:

 • Nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu
 • Atkārtot 3-4 pedagoga uzdotus vingrinājumus (izdziedot ar balsi un izplaukšķinot ar plaukstām ritmu)
Nepieciešamie dokumenti

Iesniedzot kopijas, jāuzrāda oriģināls!

 • Iesniegums
 • Medicīnas izziņa
 • Dzimšanas apliecība
 • Deklarētās dzīvesvietas izziņa
 • Pase (vecākam)
 • Foto 3×4