Register

Online Application

Sign up for our music school

    Lūdzu norādiet, kādu programmu bērns vēlas apgūt!

    Ja norādījāt programmu "Instrumentspēle", tad lūdzu norādiet, kādu instrumentu bērns vēlas apgūt!