Salidojums

Talsu Mūzikas skola aicina absolventus un skolotājus uz skolas

60 gadu jubilejas salidojumu

2015. gada 5. jūnijā!

 

·       16.00 – 22.00  reģistrēšanās

·        no 16.00 skolas telpu un izstādes aplūkošana

·       19.00 jubilejas svinīgais pasākums Talsu tautas nama zālē

·       20.30 saviesīgā daļa Radošajā sētā (līdzi jāņem groziņš)

 

 

Pieteikšanās un dalības maksa līdz 25.maijam elektroniski, aizpildot reģistrācijas anketu (spiest šeit),

vai pasākuma dienā.

Dalības maksa 10 eiro:

·       samaksāt līdz 25.maijam var internetā,

·       katru darbadienu skolā pie kasieres

·       pasākuma dienā pie reģistratora

 

Rekvizīti:

Talsu novada Izglītības pārvalde

Kareivju iela 7, Talsos, Talsu novadā LV3201

Reģ.Nr. LV90000011997

SEB banka

Kods UNLALV2X

Konts LV91UNLA0028700130053

Mērķis – Dalības maksa Talsu Mūzikas skolas salidojumam

 

Info: Tālrunis uzziņām: 63291704, 26542322