Nodaļas

Klavieru nodaļa

Klavieru klase darbojas no 1955.gada un to beiguši 330 audzēkņi. 2014./2015.mācību gadā nodaļā mācās 63 audzēkņi. Mūzikas skolā tā arvien ir bijusi viena no skaitliski lielākajām. Klavieru klases audzēkņi izmēģinājuši spēkus neskaitāmos konkursos. Godalgotas vietas vairākkārt iegūtas P.Čaikovska starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju konkursā, Starptautiskajā pianistu konkursā Valmierā, Starptautiskajā mazās kamermūzikas konkursā Mārupē, Teodora Reitera 130.dzimšanas dienas piemiņai veltītajā visas Latvijas jauno talantu konkursā, kā arī Latvijas mūzikas skolu konkursā “Jaunais pianists”.

Klavieru klases skolotāji:

 • Dace Zaure  – nodaļas vadītāja
  Valentīna Andronova
  Daiga Rūtenberga
  Gunita Pauliņa
  Maija Lagzdiņa
  Gita Amoliņa
  Ilze Vaice
 • Sandra Kārkliņa

Stīgu instrumentu nodaļa

Vijoles klase darbojas no 1955.gada un to absolvējuši 57 audzēkņi, bet čella klase tika atvērta tikai 2006.gadā un to absolvējusi 1 čella klases audzēkne. 2014./2015.mācību gadā stīgu instrumentu nodaļā mācās 26 audzēkņi.

Viens no nozīmīgākajiem notikumiem Stīgu instrumentu nodaļā ir gadskārtējie K.F.Amendas Mūzikas svētki. Tiem gatavojas gan individuālie izpildītāji, gan ansambļi. Talsu Mūzikas skolas vijolnieki un čellisti guvuši labu pieredzi vairākos Jauno vijolnieku un čellistu festivālos. Šogad K.F.Amendas mūzikas svētku ietvaros Talsos notika jau otrais Starptautiskais stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss. Daudzi nodaļas audzēkņi kopā ar Rojas un Dundagas topošajiem vijolniekiem muzicē Ziemeļkurzemes kamerorķestrī, uzstājoties koncertos novadā un Latvijas pilsētās.

Stīgu instrumentu nodaļas skolotāji:

Anda Kostanda – nodaļas vadītāja
Una Plezere
Līga Balga

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Pūšaminstrumentu nodaļa darbojas no 1955.gada, bet sitaminstrumentu klase no 1982.gada. Skolu beidzis 231 audzēknis. 2014./2015.mācību gadā nodaļā mācās 75 audzēkņi.

Šobrīd skolā tā ir skaitliski lielākā nodaļa. Viens no nodaļas rīkotajiem pasākumiem ir Kurzemes novada pūšamo un sitamo instrumentu ansambļu konkurss “Pūš’ pa deviņ’”, kas tradicionāli notiek katru gadu aprīļa mēnesī. Nodaļas audzēkņi katru gadu ar panākumiem aktīvi piedalās dažādos konkursos.

Nodaļas audzēkņi apgūst gan individuālo, gan ansambļa spēles prasmi, tādējādi mācoties nepieciešamās iemaņas, lai kļūtu par profesionāliem mūziķiem. Liela daļa pūšamo un sitamo instrumentu nodaļas audzēkņi spēlē BJC jauniešu pūtēju orķestrī. Spējīgākie audzēkņi iesaistās arī Talsu pūtēju orķestra dalībnieku rindās. Aktīvi ir arī nodaļas pedagogi, kuri aktīvi koncertē pilsētā, novadā un Latvijā gan individuāli, gan dažādos sastāvos.

Nodaļas skolotāji:

 • Artis Balmanis – nodaļas vadītājs
  Lineta Mūrniece
  Brigita Dravniece
  Līva Birkenšteina
  Jānis Smilga
  Viesturs Ozols
  Raitis Rērihs
  Armands Ulmanis
 • Nils Andersons

 

Akordeona klase

Akordeona klase darbojas no 1955.gada un to beiguši 142 audzēkņi. 2014./2015.mācību gadā nodaļā mācās 7 audzēkņi.

Kaut arī skaitliski neliela, skolā tā vienmēr ir jūtama: audzēkņi bieži muzicē dažādos pasākumos, rādot solistu sniegumu, gan ansambļu spēles māku. Nereti ceļš aizved ārpus Talsiem – uz Ventspili, Rīgu, Limbažiem vai Madlienu, kur audzēkņi ar ļoti labiem rezultātiem piedalījušies konkursos un draudzības koncertos. Tradicionāli ir Akordeonu klases audzēkņu Ziemassvētku koncerti vecākiem un radošie vakari, kuros audzēkņi izpilda savas kompozīcijas.

Akordeona klases skolotāji:

Agrita Priedniece – nodaļas vadītāja

Kora klase

Kora klase skolā darbojas no 1988.gada un to absolvējuši 99 audzēkņi. 2014./2015.mācību gadā skolā mācās 37 audzēkņi.

Kora klases audzēkņi bieži uzstājas kā savā skolā, tā arī dažādās skolās un bērnu dārzos ārpus tās, rādot klausītājiem gan solo, gan arī ansambļa un kora muzicēšanas prasmi. Ik gadus audzēkņi sagatavo vairākas koncertprogrammas, tai skaitā arī latviešu komponistu autorkoncertus. Tos gatavojot ir iepazīta A.Žilinska, E.Goldšteina, J.Porieša, J.Vītola, Em.Melngaiļa, J.Cimzes un daudzu citu komponistu daiļrade. Tāpat kā pārējo nodaļu audzēkņi, arī kora klases bērni veiksmīgi piedalās dažādos konkursos. Audzēkņiem liela pieredze gūta I Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursā.

Kora klases skolotāji:

Agrita Priedniece – nodaļas vadītāja

Mūzikas teorētiskie priekšmeti

Solfedžo un mūzikas literatūras skolotāju ikdiena ir audzēkņu muzikālās dzirdes, atmiņas, vokālo iemaņu un ritma izjūtas attīstīšana, kā arī dažādu mūzikas valodas un teorijas gudrību apguve. Tas ir darbs, kas “nekāpj uz skatuves”, un ārēji šķiet it kā nemanāms. Tomēr audzēkņu mācību sasniegumi neaprobežojas tikai ar darbu klasē. Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkursos solfedžo un mūzikas literatūrā Talsu Mūzikas skolas komanda gandrīz vienmēr ieguvusi visaugstāko punktu skaitu.

Mūsdienīgais teorijas klašu aprīkojums mūzikas priekšmetu apguvi skolā padara vēl interesantāku un radošāku. Audzēkņiem tiek piedāvāta arī iespēja apgūt kompozīciju, tādējādi paverot vēl plašākas iespējas jauno mūziķu radošajām izpausmēm.

Teorētisko priekšmetu skolotāji:

Inta Udodova  – nodaļas vadītāja
Ināra Pirvica