2019./20. mācību gads

 

 

 

Mūsu bērni ir mūsu lepnums, tāpat kā viņu ģimenes un skolotāji. Mēs lepojamies ar katru solīti augšup, ko izdodas spert, pateicoties milzīgam darbam, pacietībai, mīlestībai uz mūziku, un, galvenokārt, vecāku spējām un skolotāju profesionalitātei mērķtiecīgi un jēgpilni organizēt laiku bērnu vispusīgai izaugsmei.
Rūtai Zaurei 1.vieta, Annai Gabrielai Smeltei 1.vieta, Mariai Fridrih 2.vieta, Sofijai Fridrih 2.vieta Kurzemes reģiona Mūzikas skolu pianistu konkursā “No prelūdijas līdz…”
Skolotāji Dace Zaure, Maija Lagzdiņa un Gita Amoliņa.

 

2020.gada 12.,13. februārī Ulbrokas Mūzikas un māksla skolā norisinājās Valsts konkursa fināls  akordeona spēlē .No Talsu Mūzikas skolas finālā piedalījās 5 audzēkņi- Maija Rodionova(3.), Valters Ernstsons(4.), Kārlis Šķiliņš(4.),Aivars Topecs(5.)  un Reinis Lepa(7.). Vislabāk veicās Maijai Rodionovai, kura ieguva 3. vietu.

 

 

Neizsakāms prieks un lepnums par mūsu akordeonistiem un viņu skolotāju Agritu Priednieci!  Valsts konkursa II kārtā diplomēti un izvirzīti uz III kārtu pieci no sešiem Talsu Mūzikas skolas dalībniekiem: Maija Rodionova (2.vieta), Valters Ernstsons (2.vieta), Reinis Markuss Lepa (2.vieta), Kārlis Šķiliņš (3.vieta), Aivars Topecs (3.vieta).