Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Talsu Mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa.

Šobrīd skolā skaitliski lielākā ir Pūšaminstrumentu nodaļa, kas darbojas no 1955.gada, bet sitaminstrumentu klase no 1982.gada. Nodaļā strādā 8 pedagogi, no kuriem 6 ir Talsu Mūzikas skolas absolventi.
  Skola lepojamies ar nodaļas tradīcijām un audzēkņu panākumiem.
Viens no nodaļas tradicionāli rīkotajiem notikumiem ir Kurzemes un Zemgales novadu pūšamo un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš’ pa deviņ’”, kas tradicionāli notiek jau 14 gadus aprīļa otrajā trešdienā.
  No 1979.- 1995. gadam skolā darbojās leģendārais bērnu diksilenda ansamblis “Talsu Sprīdīši” pedagoga Jāņa Osīša vadībā. Šajā laikā bija 4 sastāvi, kuros muzicēja šobrīd valstī zināmi komponisti, mūziķi un pedagogi.
  Nodaļas audzēkņi aktīvi muzicē dažādos ansambļos un pūtēju orķestros. Tradicionāls palicis arī ikgadējais koncerts “Aprīļa pilieni”, kurā audzēkņi savu meistarību rāda, uz fonogrammām spēlējot laikmetīgo mūziku.
  Nodaļas audzēkņi katru gadu ar panākumiem piedalās dažādos konkursos – gan reģionālajos , gan valsts līmeņa, gan arī starptautiskajos.
  Varam lepoties, ka nodaļā strādā  XXVII Vispārējo Latvijas  Dziesmu un deju svētku Pūtēju orķestru virsdiriģenti – Jānis Smilga un Raitis Rērihs.

Nodaļas pedagogi:

Lineta Mūrniece
Brigita Dravniece
Raitis Rērihs
Jānis Smilga
Viesturs Ozols
Nils Andersons
Armands Ulmanis
Artis Balmanis – metodiskās komisijas vadītājs