Mājaslapas piekļūstamības paziņojums

Talsu novada pašvaldība
TALSU MŪZIKAS SKOLA
Reģ.Nr. 4176902085
Lielā ielā 19/21, Talsos, Talsu novadā, LV – 3201; tālr. 63291704;
e-pasts: muzikasskola@talsi.lv

Piekļūstamības paziņojums

Talsu Mūzikas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Talsu Mūzikas skolas tīmekļvietni – www.talsumuzikasskola.lv

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Atbilstības statuss
Talsu Mūzikas skolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
   Attēliem un multimediju saturam (video, audio) trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana mājaslapai ir iespējama veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.
Visa lapas funkcionalitāte ir piekļūstama no tastatūras, taču nav redzams tastatūras fokuss. Redzama fokusa uzstādīšana ir iespējama veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.
Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Kontrastu koeficientu maiņu iespējams uzstādīt veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Atsauksmēm un saziņai:
Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. 2021. gadā plānota Talsu Mūzikas skolas tīmekļvietnes nepieciešamo piekļūstamības prasību nodrošināšana.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pasts: muzikasskola@talsi.lv
Tālrunis: +37163291704;  mob. +37126542322
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, LV-3201.
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Tālrunis: +37167686768
Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010
Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 22. decembrī.