Skolas vadība

Raitis Rērihs

Skolas direktors
Tālrunis: 26542322
E-pasts: raitis.rerihs@talsi.lv

Līva Lediņa

Direktora vietniece
Tālrunis: 26346146
E-pasts: muzikasskola@talsi.lv

Metodisko komisiju vadītāji:

  • Klavierspēlē Dace Zaure
  • Stīgu instrumentu spēlē Anda Kostanda
  • Akordeona spēlē Agrita Priedniece
  • Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē Artis Balmanis
  • Kora klasē Agrita Priedniece
  • Teorētisko priekšmetu apguvē Inta Udodova