Kontakti

Sazinieties ar mums

Talsu Mūzikas skolas kontaktinformācija
Mūsu adrese

Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Tālrunis

+371 632 91704

E-pasts
REKVIZĪTI

Talsu novada pašvaldība
Talsu Mūzikas skola
Kareivju iela 7, Talsos,
Talsu novadā, LV-3201
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90009113532
A/S ,,SEB banka”
Konta Nr. LV49UNLA0028700130033

REĢISTRĀCIJAS NUMURS, ADRESE

Talsu Mūzikas skola
Reģ. Nr. 4176902085
Adrese: Lielā iela 19/21,
Talsos, Talsu novadā, LV-3201
E-pasts: muzikasskola@talsi.lv