Kontakti

TĀLRUŅI

Direktors – 26542322

Direktora vietniece mācību darbā – 26346146

Lietvede – 63291704

Dežurants – 63222610

REKVIZĪTI  REĢISTRĀCIJAS NUMURS, ADRESE

Talsu novada pašvaldība

Talsu Mūzikas skola

Kareivju iela 7, Talsos,

Talsu novadā, LV-3201

Nodokļu maksātāja reģistrācijas

Nr. LV90009113532

A/S ,,SEB banka”

Konta Nr. LV49UNLA0028700130033

Talsu Mūzikas skola

Reģ. Nr. 4176902085

Adrese: Lielā iela 19/21,

Talsos, Talsu novadā, LV-3201

E – pasts: muzikasskola@talsi.lv