Akordeona klase

.

                                   AKORDEONA KLASE

Akordeona klase Talsu Mūzikas skolā pastāv kopš skolas dibināšanas- no 1955. gada. Audzēkņu skaits šajos gados ir bijis ļoti mainīgs, pašlaik tie ir 5 audzēkņi un to skolotāja ir Agrita Priedniece. Neskatoties uz nelielo audzēkņu skaitu , akordeona klase ir ļoti darbīga, audzēkņi piedalās Ventspils reģiona akordeonistu kopējos koncertos, Starptautiskos akordeonistu konkursos. Pats nozīmīgākais ir Valsts konkurss, kas notiek ik pēc 4 gadiem. Iepriekšējais konkurss mūsu akordeonistiem bija ļoti sekmīgs , jo 3 kārtā piedalījās 4 mūsu skolas audzēkņi , un Maija Rodionova ieguva 3. vietu. Jau nākamajā 2024./25. māc. gadā ir paredzēts Valsts konkurss.
   Akordeona klases audzēkņi piedalās gan skolas rīkotajos pasākumos , gan rīko koncertus vecākiem. Mūsu akordeonistu ansamblis gatavojas Skolu jaunatnes dziesmu svētkiem 2025. g. , kad svētkos uzstāsies visas Latvijas akordeonisti, tādēļ ir paredzēti kopējie akordeonistu ansambļu koncerti Liepājā un  Ulbrokā .

Akordeona klases skolotāji:
  • Agrita Priedniece – nodaļas vadītāja