Kora klase

  KORA KLASE

Kora klase Talsu Mūzikas skolā ir samērā jauna, tā pastāv kopš 1988. gada un to beiguši vairāk kā 120 audzēkņi. Patlaban kora klasē mācās 23 audzēkņi, kuri apgūst vairākus priekšmetus- kora un ansambļa dziedāšanu, solo dziedāšanu, klavieres, mūzikas mācību un diriģēšanu. Kora klasē strādā pedagogi Agrita Priedniece un koncertmeistare Gunita Pauliņa.
   Kora klases audzēkņi aktīvi piedalās gan skolas rīkotajos pasākumos , gan paši rīko koncertus vecākiem un piedalās ārpusskolas pasākumos.
   Talsu Mūzikas skola lepojas ar kora klases bijušajiem audzēkņiem – pašreizējiem Latvijas nacionālās operas solistiem Danu Bramani un Rihardu Milleru, un  ar daudzajiem dažādu amatieru kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem. Patlaban sekojam līdzi kora klases  bijušās audzēknes Lauras Mitleres izaugsmei Ventspils Mūzikas vidusskolas vokālajā nodaļā. Mācoties Talsos, Laura ar labiem sasniegumiem ir piedalījusies vokālistu konkursos Jelgavā,  Ventspilī un Talsos, daudzinot Talsu Mūzikas skolas vārdu.
   Jauka tradīcija kora klases audzēkņiem ir piedalīties Ventspils reģiona mūzikas skolu kopējā koncertā kādā no mūzikas skolām. Kora klases audzēkņi ir dziedājuši Rojā, Valdemārpilī, Dundagā, Kandavā un Talsos. Jau otro gadu šādu kopkoncertu rīko Ventspils Mūzikas vidusskolas kora klases audzēkņi un pedagogi, un tas  notiek koncertzālē ‘’Latvija’’, kas audzēkņiem ir ļoti iedvesmojoši.

Kora klases skolotāji:
  • Agrita Priedniece – nodaļas vadītāja