Kora klase

Kora klase skolā darbojas no 1988.gada un to absolvējuši 99 audzēkņi. 2014./2015.mācību gadā skolā mācās 37 audzēkņi.

Kora klases audzēkņi bieži uzstājas kā savā skolā, tā arī dažādās skolās un bērnu dārzos ārpus tās, rādot klausītājiem gan solo, gan arī ansambļa un kora muzicēšanas prasmi. Ik gadus audzēkņi sagatavo vairākas koncertprogrammas, tai skaitā arī latviešu komponistu autorkoncertus. Tos gatavojot ir iepazīta A.Žilinska, E.Goldšteina, J.Porieša, J.Vītola, Em.Melngaiļa, J.Cimzes un daudzu citu komponistu daiļrade. Tāpat kā pārējo nodaļu audzēkņi, arī kora klases bērni veiksmīgi piedalās dažādos konkursos. Audzēkņiem liela pieredze gūta I Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursā.

Kora klases skolotāji:
  • Agrita Priedniece – nodaļas vadītāja