TMSK_nodalas

01
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa Pūšaminstrumentu nodaļa darbojas no 1955.gada, bet sitaminstrumentu klase no 1982.gada. Skolu beidzis 231 audzēknis. 2014./2015.mācību gadā nodaļā mācās 75 audzēkņi. Šobrīd skolā tā ir skaitliski lielākā…
02
Solfedžo un mūzikas literatūras skolotāju ikdiena ir audzēkņu muzikālās dzirdes, atmiņas, vokālo iemaņu un ritma izjūtas attīstīšana, kā arī dažādu mūzikas valodas un teorijas gudrību apguve. Tas ir darbs, kas…
03
Kora klase skolā darbojas no 1988.gada un to absolvējuši 99 audzēkņi. 2014./2015.mācību gadā skolā mācās 37 audzēkņi. Kora klases audzēkņi bieži uzstājas kā savā skolā, tā arī dažādās skolās un…
04
Akordeona klase darbojas no 1955.gada un to beiguši 142 audzēkņi. 2014./2015.mācību gadā nodaļā mācās 7 audzēkņi. Kaut arī skaitliski neliela, skolā tā vienmēr ir jūtama: audzēkņi bieži muzicē dažādos pasākumos,…
05
Stīgu instrumentu nodaļa Vijoles klase darbojas no 1955.gada un to absolvējuši 57 audzēkņi, bet čella klase tika atvērta tikai 2006.gadā un to absolvējusi 1 čella klases audzēkne. 2014./2015.mācību gadā stīgu…
06
Klavieru nodaļa Klavieru klase darbojas no 1955.gada un to beiguši 330 audzēkņi. 2014./2015.mācību gadā nodaļā mācās 63 audzēkņi. Mūzikas skolā tā arvien ir bijusi viena no skaitliski lielākajām. Klavieru klases…