Mūzikas teorētiskie priekšmeti

Solfedžo un mūzikas literatūras skolotāju ikdiena ir audzēkņu muzikālās dzirdes, atmiņas, vokālo iemaņu un ritma izjūtas attīstīšana, kā arī dažādu mūzikas valodas un teorijas gudrību apguve. Tas ir darbs, kas “nekāpj uz skatuves”, un ārēji šķiet it kā nemanāms. Tomēr audzēkņu mācību sasniegumi neaprobežojas tikai ar darbu klasē. Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkursos solfedžo un mūzikas literatūrā Talsu Mūzikas skolas komanda gandrīz vienmēr ieguvusi visaugstāko punktu skaitu.

Mūsdienīgais teorijas klašu aprīkojums mūzikas priekšmetu apguvi skolā padara vēl interesantāku un radošāku. Audzēkņiem tiek piedāvāta arī iespēja apgūt kompozīciju, tādējādi paverot vēl plašākas iespējas jauno mūziķu radošajām izpausmēm.

Teorētisko priekšmetu skolotāji:
  • Inta Udodova – nodaļas vadītāja
  • Ināra Pirvica