Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Pūšaminstrumentu nodaļa darbojas no 1955.gada, bet sitaminstrumentu klase no 1982.gada. Skolu beidzis 231 audzēknis. 2014./2015.mācību gadā nodaļā mācās 75 audzēkņi.

Šobrīd skolā tā ir skaitliski lielākā nodaļa. Viens no nodaļas rīkotajiem pasākumiem ir Kurzemes novada pūšamo un sitamo instrumentu ansambļu konkurss “Pūš’ pa deviņ’”, kas tradicionāli notiek katru gadu aprīļa mēnesī. Nodaļas audzēkņi katru gadu ar panākumiem aktīvi piedalās dažādos konkursos.

Nodaļas audzēkņi apgūst gan individuālo, gan ansambļa spēles prasmi, tādējādi mācoties nepieciešamās iemaņas, lai kļūtu par profesionāliem mūziķiem. Liela daļa pūšamo un sitamo instrumentu nodaļas audzēkņi spēlē BJC jauniešu pūtēju orķestrī. Spējīgākie audzēkņi iesaistās arī Talsu pūtēju orķestra dalībnieku rindās. Aktīvi ir arī nodaļas pedagogi, kuri aktīvi koncertē pilsētā, novadā un Latvijā gan individuāli, gan dažādos sastāvos.

Nodaļas skolotāji:
  • Artis Balmanis – nodaļas vadītājs
  • Lineta Mūrniece
  • Brigita Dravniece
  • Līva Birkenšteina
  • Jānis Smilga
  • Viesturs Ozols
  • Raitis Rērihs
  • Armands Ulmanis
  • Nils Andersons