All Team

2005Klavierspēle, Klavieres (Kora klasei), Vispārējās klavieres, Kolektīvā muzičēšana

1982Klavierspēle, Klavieres (Kora klasei), Vispārējās klavieres, Kolektīvā muzičēšana

2013Klarnetes spēle,Saksofona spēle, Kolektīvā muzicēšana

1978Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējās klavieres

1995Trompetes spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle, Kolektīvā muzicēšana

1986Klavierspēle, Klavieres (Kora klasei), Vispārējās klavieres

2005Mežraga spēle