1978Mūzikas mācība, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Vispārējās klavieres