2003Vijoles spēle, Kolektīvā muzicēšana, Vispārējās klavieres