2019Klarnetes spēle,Saksofona spēle, Kolektīvā muzicēšana